Sosyal Medyayı İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle iletişim imkanını eş zamanlı sunan ve bilgi paylaşımına yarayan ve etkileşim sağlayan dijital platformlar olarak tanımlayabiliriz. Mobil kullanımının popüleri tesinin giderek trend kazanmakta olduğu çağımızda çevrimiçi paylaşımlar ve iletişimde farklı varyasyonlarıyla karşımıza çıkan ve sürekli gelişen sosyal medya, sadece kişiler değil marka, kurum ve şirketler için de büyük önem taşımaktadır.

Sunduğu alternatifler sayesinde her türlü bilgiye erişim imkanı sağlamaktadır. Sosyal medya geleneksel medya mecralarıyla karşılaştırıldığında durağan olmayan dinamik bir platformdur. Bu nedenle siyasi, kültürel, ekonomik, teknolojik, güncel ve diğer konularla ilgili anlık gelişmeler, kişi ve şirketlerin sosyal medyayı tercih etmelerinde belirleyicidir. Kullanıcı merkezli platformlardan oluşan ve herhangi bir sınırlaması olmayan sosyal medyada toplumun her katmanından ve her statüden etkileşim oluşturmak mümkündür.